Pressemeddelelse 23. juni 2015

23. juni 2015

Kurt Beck Pedersen vender med Pluspartner Revision + rådgivning ”hjem” til PwC.

PwC samarbejder i dag med en række større og mindre kunder i Hor-sens og rykker nu tættere på for at udbygge sine relationer til det lo-kale erhvervsliv.

Med virkning pr. 1. juli 2015 vender Kurt Beck Pedersen med Pluspartner Revision + rådgivning ”hjem” til PwC.

PwC har i Horsens og Hedensted en markedsandel på lidt over 30 % blandt om-rådets største virksomheder. Den positive demografiske og økonomiske udvik-ling i Horsens har medført et ønske hos PwC om at øge denne markedsandel og fokusere på alle de mange spændende virksomheder i Horsens-området.

Læs hele pressemeddelelsen her >>>